clanak False

Povjerenstvo za pripremu Nacrta programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta: Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2020.-2023.

15.10.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Povjerenstvo za
pripremu

Nacrta programa
mjera sanacije
unutar zona
sanitarne zaštite
izvorišta:

Stara Loza, Sašnjak,
Žitnjak, Petruševec,
Zapruđe i
Mala Mlaka
za

postojeće građevine
i postojeće
djelatnosti za
razdoblje od
2020.-2023.

 
(15.10.2019.,
izmjena 8.7.2020.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Sandra Tucak Zorić;    
 
- članovi/ice:
Tihana Ledecki,
Ana Imprić,
Goran Mazija,
Biserka Stipić,
Ivan Lončarić,
Anđela Kuzman,
Renata Kolačević,
Božena Maloča,
Božo Vujanić,
Helena Marić Kačinari.
 
 

Radna tijela gradonačelnika