clanak False

Povjerenstvo za razmatranje prijava s iskazanim interesom radi kupnje nekretnine za smještaj teško bolesnih i umirućih osoba na području Grada Zagreba

21.08.2019.
 
 
Povjerenstvo za razmatranje prijava
s iskazanim interesom radi kupnje nekretnine za smještaj teško bolesnih
i umirućih osoba na području Grada Zagreba
 
(21.8.2019.)
 
 
 
- za predsjednika:
  Vjekoslav Jeleč,

  - za zamjenika predsjednika:
  Alan Ordulj,

- za članove:
  Ivica Lovrić,
  Vesna Ćurković,
  Mato Mauhar,
  Višnja Fortuna.
 

Radna tijela gradonačelnika