clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba (postupak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Ustanovi Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba)

14.11.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Pregovarački
odbor
Grada Zagreba
(postupak pregovora
o sklapanju
Kolektivnog ugovora
za zaposlene u
Ustanovi Upravljanje
sportskim
objektima
Grada Zagreba)

 
(14.11.2019.)
 
 
 
 
- predsjednik:
Milan Pavelić,
 
- zamjenik predsjednika:
Marinko Tomić, 
 
- članovi:
Milan Čolić,
Štefica Mihalic, 
Ivana Cvetek,
Nikolina Filipović,
Siniša Merćep,
Hrvoje Fajerbach.
 

Radna tijela gradonačelnika