clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući CrossCare“

27.09.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 Projektni tim za
provedbu projekta
„Integriran pristup
skrbi za starije
osobe u kući CrossCare“

(27.9.2018.)
 
 
Mirela Šentija Knežević,
Zrinko Rebrina,
Sergej Šimpraga,
Marijana Prevendar,
Zlatica Kolarek Hlupić,

Radna tijela gradonačelnika