clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III.“

12.10.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim
za provedbu
projekta
„Pomoćnici u
nastavi/stručni
komunikacijski
posrednici
kao potpora
inkluzivnom
obrazovanju, faza III“

(12.10.2017.)
(izmjena 21.3.2018., 2.11.2018., 29.5.2019.)
 
- voditeljica projekta:
Nataša Ritan
- koordinator projekta:
Zrinko Rebrina
-članovi projektnog tima
Vanda Bazmenjak,
Iva Slavković,
Vlatka Šijan,
Mirjana Tatarović,
Jan Šneler,
Tina Pospiš.

Radna tijela gradonačelnika