clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“

05.11.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Projektni tim
za provedbu

projekta „Socijalno se
uključi i zaposli - SUZI“

 
(5.11.2019.)
 
- voditelj projektnog tima:
Andrija Petrović;
- koordinatorica projektnog tima:
Jelena Svilar;
- članovi projektnog tima:
Tihana Zadro,
Irena Šonc,
Ana Jurić,
Zorica Šarić,
Iva Prpić,
Lana Lisec,
Dinko Vukelić,
Žanet Pelivan,
Ana Gojanović,
Dunja Đurica,
Matija Butajla,
Alenka Pirić,
Luka Thumm,
Martina Šušnjara,
Zrinko Rebrina,
Marko Mahmet,
Petar Penava,
s. Jelena Lončar,
Zorislav Bobuš,
Ante Tandara,
Nusret Seferović,
Marija Halić, 
Tatjana Brozić Perić.
 

Radna tijela gradonačelnika