clanak False

Radna skupina za pripremu sudjelovanja Grada Zagreba u izboru za Europsku zelenu prijestolnicu

21.08.2019.
Radna skupina za
pripremu sudjelovanja
Grada Zagreba u izboru
za Europsku zelenu
prijestolnicu


(21.8.2019.)
 
 
- za predsjednicu:
Sanja Jerković,
- za zamjenicu predsjednice:
Irena Matković,
- za članove/ice:
Stipe Tutiš, ,
Romana Galić, 
Filip Ćurko,
Sandra Tucak Zorić,
Ivan Ivanković,
Emil Tuk,
Jurica Ambrožić,
Mario Miličević,
Mirela Šentija Knežević,
Darko Šiško,
Nives Škreblin,
Željka Pavlović,
Nikola Petković,
Matija Vuger,
Luka Čuljak, 
Frane Šesnić,
Mirela Bartolec Barbir,
Ines Kos.
 

Radna tijela gradonačelnika