clanak False

Savjet za potpore inovatorima

16.07.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Savjet za potpore inovatorima
 
(16.7.2019.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Nera Pavić;
 
- za zamjenika predsjednice:
Goran Šarić;
 
- za članove:
Tanja Milović,
Frane Šesnić,
 
- za zamjenike članova:
Igor Bošnjaković;
Marko Helfrih.
 

Radna tijela gradonačelnika