clanak False

Održana konferencija projekta Novi susjedi - uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo

29.03.2023.
U ponedjeljak, 20. ožujka 2023. predstavnici Grada Zagreba sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta Novi susjedi - uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo u organizaciji Centra za kulturu dijaloga.
Na konferenciji su kroz nekoliko panela predstavljeni rezultati i doprinosi projekta Novi susjedi pospješivanju integracijskih procesa u Hrvatskoj i iskustva zajedničkog djelovanja različitih dionika integracije na nacionalnoj i lokalnoj razini kao predstavljanje preporuka smjeru budućeg djelovanja.
Predstavnica Grada Zagreba sudjelovala je na drugom panelu u kojem je predstavila djelovanje Grada Zagreba u području integracije s posebnim osvrtom na važnost partnerstva s organizacijama civilnog društva u provedbi integracijskih mjera kao i izrazito pozitivnu suradnju s Centrom za kulturu dijaloga.

Aktivnosti