clanak False

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba

20.05.2016.
Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, u suradnji sa Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada, 17. svibnja 2016. godine u ZgForumu, održala je radionicu vezano za Plan upravljanja parkom Maksimir.
Prisutne je pozdravio Vjekoslav Jelić iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Uvodno izlaganje održala je ravnateljica Javne ustanove Maksimir gđa. Biljana Janev Hutinec, nakon čega je uslijedila analiza vrijednosti parka, ali i mogućih prijetnji parku Maksimir, te razmatranje mogućih rješenja. Sudionici su tijekom radionice imali priliku izraziti svoje stavove i mišljenja, te ponuditi prijedloge na koji bi način Ustanova mogla utjecati na iste. Nakon diskusije organiziran je rad u skupinama i izrada ''Plana upravljanja u malom'', a najistaknutije teme bile su:  očuvanje parkovne cjeline; upravljanje i očuvanje prirode; posjećivanja i korištenja parka Maksimir; edukacije, informiranje i jačanje podrške javnosti, te učinkovito upravljanje. Ne manje važna bila je diskusija o važnosti očuvanja zelenih površina, proširenja djelatnosti Ustanove, te unaprijeđenja u upravljanju staništima, kao važnosti privlačenja javnosti.
Ovaj projekt nedvojbeno je važan za Grad Zagreb budući da je park Maksimir jedan od prvih parkova u svijetu, prvi javni park jugoistočne Europe i najstariji park Grada Zagreba sa više od 113 staništa ptica, 600 vrsta cvijeća, 500 vrsta stabala, 7 spomenika i 5 jezera, te velikim brojem biljaka i životinja. Slijedom toga, Plan upravljanja parkom Maksimir dokument je u skladu sa Zakonom, dokumentom Izrada planova upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj i ekološkom mrežom Natura 2000, i više je nego dobrodošao za provedbu budućih aktivnosti Ustanove.
Ove godine slavi se i 222. rođendan parka Maksimir, pa je i ova radionica  pomogla uspostavljanju vizije unaprjeđenja stanja parka i njegovog budućeg razvoja.

Novosti u ZgForumu