clanak False

ZagrebPlan, tematska radionica Gospodarstvo

19.04.2017.

                         

slika 1                                                    slika 2                                                   slika 3


U okviru izrade nove Razvojne strategije Grada Zagreba ZagrebPlan 2020+, u ZgForumu je 15. rujna 2015. održana peta tematska radionica na kojoj su formulirane mjere vezane uz temu Gospodarstvo iz Osnovnih analiza ZagrebPlana 2020+.
 
Na radionici su sudjelovali djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao izrađivača ZagrebPlana, te nekoliko drugih ureda: Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Ureda za programe i projekte EU, Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo te predstavnici Razvojne agencije Zagreb i HGK – Komore Zagreb. Kao priprema za radionicu, 8. rujna je u ZgForumu održan pripremni sastanak sa predstavnicima Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, na kom su se iznijele primjedbe i prijedlozi na sadržaj mjera. Dobiveni ažurirani materijali sa pripremnog sastanka koristili su se kao polazišni sadržaj na tematskoj radionici.
 
Radionicu su moderirale dr.sc. Jelena Budak i dr.sc. Marijana Sumpor iz Ekonomskog instituta Zagreb, prisutna je bila i predstavnica IRMO - Instituta za razvoj i međunarodne odnose, ex-ante evaluatora Razvojne strategije.
 
Kao uvod radionice sudionicima je predstavljen ZagrebPlan 2020+ i procedura izrade tog temeljnog razvojnog dokumenta, te poglavlje Gospodarstvo iz Osnovnih analiza, u kojem su obrađene osnovne karakteristike, te razvojni problemi i potrebe vezano uz ovu opsežnu i zahtjevnu temu. Radionica se odvijala kroz rad u četiri grupe koje su obrađivale jednu po jednu mjeru te planirale aktivnosti i aktere potrebne za provedbu. Sudjelovanjem djelatnika gradskih ureda i partnerskih institucija koji su sudjelovali u izradi predmetnog poglavlja Osnovne analize omogućeno je šire sagledavanje teme te primjena iskustva i znanja iz prakse. 
 
Na radionici su formulirane mjere vezane uz poglavlje Gospodarstvo a koje su sadržane u ciljevima:
cilj c1 – Konkurentno gospodarstvo
cilj c2 -Razvoj ljudskih potencijala
cilj c3 – Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom
i cilj c6 - Unapređivanje sustava upravljanja razvojem,
te se raspravljalo o postojećih 12 mjera vezanih uz predmetno područje. 
Uz postojeću strukturu prioriteta i mjera na radionici su predložene i neke nove mjere koje su se pokazale potrebnima u razdoblju od usvajanja važeće strategije, te također i razdvajanje sadržaja određenih postojećih mjera radi učinkovitije provedbe.
 
Za rujan i listopad planirane su radionice o prioritetima i mjerama koje se odnose na preostala područja – teme utvrđene Osnovnom analizom –Okoliš i Identitet.
 
 

Novosti u ZgForumu