clanak False

ZagrebPlan, tematska radionica Društvo

19.04.2017.

                          

slika 1                                                    slika 2                                                   slika 3

U okviru izrade nove Razvojne strategije Grada Zagreba ZagrebPlan 2020+, u ZgForumu je 21. srpnja 2015. održana četvrta tematska radionica na kojoj su formulirane mjere vezane uz temu Društvo iz Osnovnih analiza ZagrebPlana 2020+.
 
Na radionici su sudjelovali djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao izrađivača ZagrebPlana, te nekoliko drugih ureda: Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Ureda gradonačelnika , Gradskog ureda za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za zdravstvo. Poglavlje Društvo se sastoji od dva podpoglavlja: Društvene djelatnosti i Unapređenje i promicanje ljudskih prava i participacija građana . Radionicu su moderirale dr.sc. Jelena Budak i dr.sc. Irena Đokić iz Ekonomskog instituta Zagreb, prisutna su bili i predstavnici IRMO - Instituta za razvoj i međunarodne odnose, ex-ante evaluatora Razvojne strategije.
 
Kao uvod radionice, pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo sudionicima je predstavila ZagrebPlan 2020+ i proceduru izrade tog temeljnog razvojnog dokumenta, te poglavlje Društvo iz Osnovnih analiza, u kojem su obrađene osnovne karakteristike, te razvojni problemi i potrebe vezano uz ovu opsežnu i zahtjevnu temu. Radionica se odvijala kroz rad u četiri grupe koje su obrađivale jednu po jednu mjeru te planirale aktivnosti i aktere potrebne za provedbu. Sudjelovanjem djelatnika gradskih ureda koji su sudjelovali u izradi predmetnog poglavlja Osnovne analize omogućeno je šire sagledavanje teme te primjena iskustva i znanja iz prakse. 
 
Na radionici su formulirane mjere vezane uz poglavlje Društvo a koje su sadržane u ciljevima:
cilj c2 -Razvoj ljudskih potencijala
cilj c5 - Unapređivanje kvalitete življenja
i cilj c6 - Unapređivanje sustava upravljanja razvojem,
te se raspravljalo o postojećih 14 mjera vezanih uz predmetno područje. 
Uz postojeću strukturu prioriteta i mjera na radionici su predložene i neke nove mjere koje su se pokazale potrebnima u razdoblju od usvajanja važeće strategije, te također i razdvajanje sadržaja određenih postojećih mjera radi učinkovitije provedbe.
 
Za jesen se planiraju radionice o prioritetima i mjerama koje se odnose na preostala područja – teme utvrđene Osnovnom analizom –Gospodarstvo, Okoliš i Identitet.
 

 

Novosti u ZgForumu