clanak False

1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu

29.04.2020.


KORISNIK
: Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Povezanost i mobilnost 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 259.632.826,46 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 207.518.294,28 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. prosinca 2016. do 31. prosinca 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu, njegova prva faza, obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge i tri ispravljačke stanice te izradu analize razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba s ciljem osiguranja sigurnijeg i efikasnijeg javnog prijevoza­­­­ te povećanja učinkovitosti sustava javnoga gradskog prometa.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom Projekta povećat će se učinkovitost sustava javnoga gradskog prometa, što će utjecati na povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu, odnosno na smanjenje udjela prometovanja osobnih automobila te, u konačnici, dovesti do smanjenja negativne emisije CO2.

Projekti u provedbi