clanak False

„Korak u dječji vrtić- za dobrobit djeteta i razvoj potencijala - KUĆICA”

13.09.2021.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: Dječji vrtić Bajka, Dječji vrtić Izvor, Dječji vrtić Krijesnice, Dječji vrtić Različak, Dječji vrtić Vedri dani, Dječji vrtić Medveščak, Dječji vrtić Savica, Dječji vrtić Vladimira Nazora, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Milana Sachsa, Dječji vrtić Zrno, Dječji vrtić Tratinčica, Dječji vrtić Utrina, Dječji vrtić Botinec, Dječji vrtić Hrvatski Leskovac, Dječji vrtić Remetinec, Dječji vrtić Trnsko, Dječji vrtić Potočnica, Dječji vrtić Zvončić, Dječji vrtić Srednjaci, Dječji vrtić Šumska jagoda, Dječji vrtić Medo Brundo, Dječji vrtić Pčelica, Dječji vrtić Poletarac, Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Malešnica, Dječji vrtić Špansko, Dječji vrtić Gajnice, Dječji vrtić Markuševec, Dječji vrtić En ten tini, Dječji vrtić Sesvete, Dječji vrtić Kustošija, Dječji vrtić Šegrt Hlapić.
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.773.802,66 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 1.386.901,33 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projekt će se provoditi kroz aktivnosti koje uključuju provedbu i subvencioniranje cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika ciljne skupine u 33 dječja vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb. Aktivnostima Projekta osigurat će se rad s djecom pripadnicima ciljne skupine i materijalni uvjeti boravka djece koji uključuju prehranu, održavanje prostorija, nabavu opreme, namještaja i sitnog materijala. Po završetku provedbe projektnih aktivnosti, nastavit će se s provedbom istih, a koje će biti financirane iz Proračuna Grada Zagreba. 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Pružanjem podrške uključivanja djece iz navedenih skupina u 33 dječja vrtića Grada Zagreba povećat će se broj djece koja sudjeluju u predškolskim programima te se očekuje da će se kroz provedbu aktivnosti pridonijeti njihovom razvoju, ispuniti individualne dječje potrebe te postaviti  temelje za usvajanje jezika, uspješno cjeloživotno učenje, socijalnu integraciju i osobni razvoj.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: obrazovanje@zagreb.hr

Projekti u provedbi