clanak False

EUReKA- A Key Access to EU Rights

29.04.2020.
      

KORISNIK: Centar za izučavanje i istraživanje (Centro Studi e Ricerche – IDOS) iz Rima
PARTNERI: Grad Zagreb Centro studi e ricerche idos societa cooperativa a mutualita prevalente adottante le norme della srl; Fondazione mondo digitale;Associazione cristiane lavoratori italiani;patronato acli; Institutul european din Romania;    Asociatia novapolis - centrul de analize si initiative pentru dezvoltare; Confederatia nationala sindicala cartel alfa; Acli-selbsthilfewerk fur interkulturelle arbeit ev; Tandem plus; Associazione regionale comuni italiani Lazio
PROGRAM: Program o pravima, jednakosti i građanstvu 2014. – 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.171.589,04 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 2.537.271,22 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 15. srpnja 2019. do 15. srpnja 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
U međunarodnom konzorciju od 11 partnera, Grad Zagreb sudjeluje u provedbi Projekta s ciljem osiguranja jednostavnijeg pristupa u ostvarivanju prava na slobodu kretanja, uključivost i participaciju građana Europske unije u drugim državama članicama, a pogotovo jačanja razmjene kapaciteta i kompetencija na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini te povećanju razine pristupa digitalnim sredstvima i njihove upotrebe. Svrha Projekta jest razmjena dobrih praksi i znanja između mreža nacionalnih, regionalnih i lokalnih stručnjaka iz javnog, privatnog i civilnog sektora u pet država članica (Italija, Rumunjska, Hrvatska, Njemačka i Francuska); razvoj i testiranje instrumenta za lakši pristup specijalnim praktičnim informacijama, razvoj geolokalizirane usluge na lokalnoj i regionalnoj razini; promicanje upotrebe digitalnih sredstava komunikacije među građanima Europske unije koji ne žive u zemlji iz koje potječu te uspostava i unaprjeđenje suradnje između javnih i privatnih osoba koje su uključene u provedbu Projekta.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Projekt je usmjeren na jačanje uspješnog uključivanja i sudjelovanja mobilnih građana Europske unije i članova njihovih obitelji u građanskom i političkom životu zemlje domaćina kroz poboljšanu lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju znanja i informacija. Aktivnosti u Projektu odvijat će se prikupljanjem podataka i usporednom analizom podataka s drugim partnerima o uključivanju građana EU-a s migrantskim posljedicama u društveni život zajednice.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: andrija.petrovic@zagreb.hr

Projekti u provedbi