clanak False

Senior 2030 -Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj

03.05.2021.

 
KORISNIK: Matica umirovljenika Hrvatske
PARTNERI: Grad Zagreb, Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Zaklada "Zajednički put", Matica umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije, Matica umirovljenika Krapinsko-zagorske županije, Matica umirovljenika Dubrovačko-neretvanske županije, Matica umirovljenika Grada Osijeka, Matica umirovljenika Primorsko-goranske županije, Matica umirovljenika Međimurske županije, Matica umirovljenika Grada Zagreba 
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS:  Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.587.979,28 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 3.587.979,28 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 28. listopada 2020. do 28. listopada 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom će se razviti dijalog i jačati suradnja između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja Republike Hrvatske nakon 2020. godine.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Kroz projekt će se kroz inovativan i sveobuhvatan proces razviti prijedlog politika aktivnog starenja s naglaskom na koncept „srebrne ekonomije – silver economy“ za doprinos cjelokupnom društvenom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske temeljem strukturiranog analitičko-konzultativnog procesa na lokalnoj i nacionalnoj razini. Osnovat će se Tematska mreža SENIOR 2030 u kojoj zajednički djeluju organizacije civilnog društva, akademska zajednica, predstavnici javnih i privatnih organizacija u cilju osiguravanja što boljih uvjeta za osobe starije od 65 godina.
Kroz projekt će se razviti kvalitetna podloga i prijedlozi nacionalnih politika u 6 ključnih područja:
  • Podrška aktivnom zdravom starenju
  • Podrška digitalnoj revoluciji u zdravstvu i socijalnoj skrbi
  • Promocija aktivne participacije starijih osoba na tržištu rada
  • Stvaranje novih roba i usluga koje podupiru nezavisno življenje te zajednica naklonjenih starijim osobama
  • Prevencija siromaštva i socijalne isključenosti umirovljenika
  • Mirovinska reforma za aktivno starenje  
 

Projekti u provedbi