clanak False

Pilot-projekt Greenway - državna biciklistička ruta br. 2

09.11.2020.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNER: Zagrebačka županija
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Povezanost i mobilnost
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  6.762.536,87 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 5.724.926,25 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 15. listopada 2018. do 15. listopada 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2 obuhvaća pripremu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje i opremanja državne glavne biciklističke rute br. 2 te izgradnju i opremanje dijela biciklističke staze, čime će se unaprijediti i povezati gradske, regionalne i državne biciklističke mreže u cilju promicanja održive mobilnosti, unapređenja sigurnosti biciklističkog prometa i promicanja istoga kao ekološki prihvatljiva prometa.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest povećanje uporabe vrste prijevoza s nultom razinom emisija CO2 u gradskim i prigradskim područjima Grada Zagreba i Zagrebačke županije, stvaranja preduvjeta za razvoj i poboljšanje biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Zagreb, stvaranje pozitivna učinka na okoliš te neometano i sigurnije prometno kretanje biciklista u smjeru istok – zapad, koje će ujedno rezultirati i boljom protočnošću i skraćivanjem vremena putovanja. Planira se opremanje staze dodatnom opremom koja uključuje rasvjetu, punjače za e-bicikle (pedalece), odmorišta, parkirališta, infooznake, brojače prometa, uređenje prilaza mostovima te uređenje prilaza i spojeva na postojeću biciklističku i cestovnu infrastrukturu. 
 
KONTAKTI ZA VIŠE INFORMACIJA:  darinka.jug@zagreb.hr; euzg@zagreb.hr

Projekti u provedbi