clanak False

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom Zagreb

13.05.2020.

 
KORISNIK: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 32.053.333,33 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 25.499.999,99 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 17. srpnja 2018. do 23. srpnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projektom je planirana izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (studija izvedivosti, idejno rješenje, dokumentacija za postupak procjene utjecaja na okoliš, geodetske i druge podloge, idejni projekt, projektna prijava za EU financiranje), izrada studijsko-projektne dokumentacije za pretovarne stanice te izrada dokumentacije o nabavi za nabavu radova/usluga/opreme za Centar za gospodarenje otpadom Zagreb i pretovarne stanice.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj jest izraditi potrebnu studijsko-projektnu dokumentaciju i dokumentaciju za nabavu u svrhu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Zagreb.  
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: info@zcgo.hr

Projekti u provedbi