clanak False

Work for cause, serve for sport

03.05.2021.


KORISNIK:
Grad Zagreb
PARTNERI: The Social Innovation and Cohesion Institute (Grčka), Gea Societa' Cooperativa Sociale (Italija), Grad Almussafes (Španjolska), Društvo za razvijanje prostovoljnjega dela Novo mesto (Slovenija), Europska sveučilišna sportska organizacija – EUSA (Slovenija)
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Erasmus +
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.750.362,50 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 2.660.362,50 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom će se educirati volontere za sudjelovanje u organizaciji nacionalnih i međunarodnih sportskih događanja čime će se pridonijeti povećanju broja volontera općenito, a posebice volontera osposobljenih za podršku u organizaciji sportskih događanja/natjecanja za osobe sa i bez invaliditeta.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom projekta izradit će se analiza stanja - izvješće najboljih praksi postojećih volonterskih programa u sportu koje su razvile različite sportske i volonterske organizacije u Europi; edukacijski moduli za sportskog volontera; smjernice za buduće aktivnosti za promicanje volontiranja u sportu; volonterska baza podataka Sport Volunteer. Također, educirat će se 250 volontera; 50 organizatora sportskih događanja o upravljanju volonterima i povećati svijest donositelja odluka i relevantnih dionika o važnosti obrazovanih volontera u sportu.
 

Projekti u provedbi