clanak False

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

10.11.2020.

 
KORISNIK: Škola za medicinske sestre Mlinarska
PARTNER: Grad Zagreb i Zdravstveno učilište Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 28.948.899,52 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 28.948.899,52 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 16. srpnja 2019. do 16. rujna 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Provedbom ovog projekta značajno će se unaprijediti infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska u (pod)sektoru zdravstva. Ulaganjem u infrastrukturne radove i opremanjem modernom opremom stvorit će se prostorni i tehnički uvjeti kojima će se osigurati povećanje relevantnosti i razvoj visokokvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru zdravstva te njegovo usklađivanje s potrebama tržišta rada uz povećanje zapošljivosti polaznika programa strukovnog obrazovanja i jaču suradnju sa sličnim centrima.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je povećati relevantnost i kvalitetu strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu i osuvremeniti opremu Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska u svrhu poboljšanja prostorno-tehničkih uvjeta za provedbu obrazovnih programa u sektoru zdravstva te unaprijediti i ojačati suradnju s drugim sličnim centrima za stjecanje praktičnih vještina i teorijskih znanja usklađenih s potrebama tržišta rada.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Iva.Milardovic-Stimac@zagreb.hr, mlinarska@mlinarska.hr
POVEZNICA: https://www.mlinarska.hr/projekt-rck-mlinarska-k-k-09-1-3-01-0011/ 
 

Projekti u provedbi