clanak False

Oporavilište za divlje životinje - Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu III. faza

10.11.2020.

 
KORISNIK: Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.745.090,65 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 6.000.000,00  HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. srpnja 2020. do 1. srpnja 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projektom se razvija sustav zbrinjavanja zavičajnih divljih vrsta koje su nađene bolesne, ozlijeđene ili ranjene i zaplijenjenih strogo zaštićenih životinja u Zagrebu i okolici. Grade se i opremaju novi smještajni kapaciteti oporavilišta koji djeluju u sklopu Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba, osiguravaju uvjeti za prihvat i prijevoz životinja, pružanje veterinarske skrbi te se gradi i letnica za zaštićene ptice. U sklopu Projekta ojačat će se kapaciteti Ustanove kroz edukaciju i trening djelatnika i suradnika te unaprijediti sustavi za evidenciju životinja i njihovo praćenje nakon povratka u prirodu. Edukativnom kampanjom i stručnim programima radit će se na podizanju svijesti javnosti o očuvanju divljih vrsta i radu oporavilišta. 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest razvoj sustava zaštite prirode, očuvanja bioraznolikosti i jačanje Zelene infrastrukture Grada Zagreba i Republike Hrvatske kroz razvoj sustava zbrinjavanja zavičajnih divljih vrsta koje su nađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane, ali i zaplijenjenih strogo zaštićenih životinja, unaprjeđenjem i izgradnjom novih kapaciteta oporavilišta.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: damir.skok@zoo.hr 

Projekti u provedbi