lista bez dat + 138721

URBAN-E: e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb
KORISNIK
: PETROL, Slovenska energetska družba, d. d.
PARTNERI: Grad Zagreb, Grad Ljubljana, Grad Bratislava, Západoslovenská energetika a. s. (ZSE a. s.) – Slovačka, GO4, s. r. o. – Slovačka, GoOpti, d. o. o. – Slovačka, Petrol, d. o. o., Zagreb i SLOVENSKE ŽELEZNICE – POTNIŠKI PROMET d. o. o. (PROMET d. o. o.) – Slovenija
FOND: Instrument za povezivanje Europe (CEF) 2014. − 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 33.324.297,00 HRK    
EU SUFINANCIRANJE:  28.325.652,45 HRK    
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. ožujka 2017. do 30. lipnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Urban E uspostavit će se neophodno potreban okvir za razvoj elektromobilnosti, povećati učinkovitost ekološko prihvatljivih usluga prijevoza u trima srednjoeuropskim gradovima – Zagrebu, Ljubljani i Bratislavi te smanjiti jaz nedostatka punionica za električna vozila u glavnim gradovima triju kohezijskih zemalja.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
U sklopu Projekta uspostavit će se mreža javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila, razviti intermodalna platforma, koja nudi ekološki prihvatljive usluge prijevoza i koja obuhvaća ponudu brzih ad hoc prijevoza (zeleni taksi-prijevoz), planiranoga međugradskog prijevoza te prijevoza do aerodroma, koja se ponajprije temelji na električnim vozilima. Jedna od važnih komponenata intermodalne platforme bit će optimizacija puta uz odabir vozila za prijevoz pojedinačnog putnika uzimajući u obzir više parametara: udaljenost putnika, dužinu putovanja, status baterije, odnosno mogući domet električnog vozila, te udaljenost najbliže punionice za električna vozila.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: zrinko.rebrina@zagreb.hr; hrvoje.pilko@zagreb.hr

Projekti u provedbi