clanak False

Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja-novi Hrvatski prirodoslovni muzej

30.04.2021.

 
KORISNIK: Hrvatski prirodoslovni muzej
PARTNER: Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS:   Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 69.272.612,59 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 57.251.417,40 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 15. siječnja 2021. do 15. listopada 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom će se omogućiti potpuna rekonstrukcija i dogradnja u potresima teško stradale zgrade muzeja. Obnova palače Amadeo (u kojoj je smješten Hrvatski prirodoslovni muzej) s muzeološkim recentnim stalnim postavom, akreditiranim laboratorijima i novim aktivnostima rezultirat će otvorenim, modernim, zabavnim i jedinstvenim muzejom prirodoslovlja koji će privući domaće i inozemne posjetitelje te pridonijeti razvoju kulturnog turizma Grada Zagreba kao i Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ). Novina ovog projekta je opremanje oglednog laboratorija koji će njegovim korisnicima omogućiti upoznavanje s osnovnim metodama rada u biološkoj i geološkoj znanosti koje do sada nisu javno prikazane.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Poziva je obnovom, opremanjem i dogradnjom Palače Amadeo osnažiti kapacitete muzeja te pridonijeti razvoju turizma grada Zagreba i UAZ-a, zapošljavanju i gospodarskom rastu te razvoju gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti UAZ-a. Nakon provedbe projekta očekuje se povećanje broja posjetitelja, doprinos turističkim pokazateljima aglomeracije te unaprjeđenje muzeološke i znanstvene djelatnosti kroz laboratorije, a time i znatan iskorak u području razvojnog turizma, čuvanja i prezentacije hrvatske kulturne baštine. Osim što će imati veće muzejske prostore, suvremenu opremu, multimedijalnu dvoranu, akreditirane laboratorije, suvenirnicu i ugostiteljski objekt, cjelovitom obnovom osigurat će se i nesmetan pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: tatjana.vlahovic@hpm.hr; ivamihoci@gmail.com
POVEZNICE:http://www.hpm.hr/hr/EU%20projekti 
 
 

Projekti u provedbi