clanak False

Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu

29.04.2020.

 
KORISNIK: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
PARTNER: Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Tehnička pomoć 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 42.305.125,00 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 35.959.356,25 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 15. ožujka 2018. do 15. prosinca 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projekt podrazumijeva izradu potrebne dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. Izrada potrebne projektne dokumentacije nužna je kako bi se stvorili svi preduvjeti za prijavu projekta izgradnje Nacionalne dječje bolnice za sufinanciranje iz europskih fondova u sljedećem programskom razdoblju. Novi bolnički kompleks sadržavao bi sadašnje kapacitete Klinike za dječje bolesti Zagreb i dijelove pedijatrijskih kapaciteta drugih zagrebačkih bolnica, kao i  ginekologiju i porodništvo. Cilj je na jednom mjestu osigurati sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu reproduktivnog zdravlja i zdravstvenu skrb za najmlađe pacijente na nacionalnoj i regionalnoj razini u skladu sa suvremenom medicinskom praksom.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: 
Izradom projektno-tehničke dokumentacije ostvarit će se preduvjeti za prijavu strateškog projekta Republike Hrvatske Izgradnja Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu za sufinanciranje iz bespovratnih sredstava u sljedećem programskom razdoblju.
 

Projekti u provedbi