clanak False

Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)

29.04.2020.


KORISNIK
: Dječja bolnica Srebrnjak
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 441.777.922,79 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 432.176.115,93 HRK    
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 32 mjeseca od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (12. srpnja 2019.)
 
KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje nove zgrade Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak te funkcionalno povezivanje s postojećom zgradom Dječje bolnice Srebrnjak (DBS), čime će se omogućiti provođenje organizacijske reforme DBS-a iz pedijatrijske bolnice u klinički istraživački centar i polikliniku specijaliziranu za dječje bolesti. Time će se ojačati kapaciteti za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) uz suradnju znanosti i industrije na interdisciplinarnim istraživanjima.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom Projekta uspostavit će se centar za kliničko istraživanje koji će djelovati kao suvremena platforma tzv. translacijskih istraživanja usmjerenih na prevladavanje jaza između biomedicinskih istraživanja i kliničke prakse. Glavna orijentacija novog Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak bit će visokokvalitetno istraživanje koje će omogućiti unaprjeđenje postojećih te razvoj posve novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka povezanih s učestalim dječjim bolestima, ponajprije u područjima pedijatrijske alergologije, imunologije i pulmologije. Projektom bi se omogućilo Republici Hrvatskoj da se pozicionira na vodeću ulogu na jugoistoku Europe u istraživanjima i liječenju bolesti dišnih putova i alergija, od kojih u Europi trenutačno boluje 1/3 populacije u dobi od 5 do 80 godina.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: bolnica@bolnica-srebrnjak.hr
POVEZNICA: https://strukturnifondovi.hr/potpisan-ugovor-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava-za-veliki-projekt-djecji-centar-za-translacijsku-medicinu-djecje-bolnice-srebrnjak-cctm/

Projekti u provedbi