lista bez dat + 138744

Centar za sigurnost i kvalitetu hraneKORISNIK:
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
PARTNER: Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. −  2020.
PRIORITETNA OS: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 63.873.759,00 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 61.303.629,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. listopada 2018. do 1. listopada 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom je planirana rekonstrukcija postojeće zgrade i dogradnja zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u kojoj će biti smješten Centar za sigurnost i kvalitetu hrane. Projektne aktivnosti predviđaju i opremanje objekata sofisticiranom znanstveno-istraživačkom opremom, provedbu organizacijske reforme te promociju nove IRI infrastrukture i Centra za sigurnost i kvalitetu hrane prema ciljanim skupinama.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj Projekta jest pridonijeti unapređenju znanstvene i istraživačke infrastrukture kroz jačanje istraživačkih kapaciteta otvorenih za inovacije kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost istraživanja kao podrška jačanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i društvenom razvoju. Specifični ciljevi Projekta odnose se na jačanje znanstveno-istraživačkih kapaciteta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Agronomskog fakulteta Zagreb usmjerenih znanstvenoj izvrsnosti kroz gradnju i opremanje te provođenje organizacijske reforme kako bi se poboljšala kvaliteta, opseg i relevantnost istraživačkih aktivnosti u području sigurnosti i kvalitete hrane. Cilj je i osigurati da Centar za sigurnost i kvalitetu hrane postane regionalna znanstveno-istraživačka platforma koja će omogućiti privlačenje vrhunskih znanstvenika, provođenje novih znanstveno-istraživačkih projekata, povećanje broja istraživača koji rade na poboljšanoj IRI infrastrukturi, unapređenje nastavnih aktivnosti korisnika i partnera te povećanje broja znanstveno-istraživačkih radova. 
Kao krajnji rezultat Projekta bit će osnovan i funkcionalan Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, koji će modernom istraživačkom infrastrukturom povećati osnovu za optimalno korištenje znanstvenih potencijala (ljudskih resursa i opreme kroz provedbu organizacijske reforme) i pridonijeti globalnom fondu znanja. 
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: adela.krivohlavek@stampar.hr

Projekti u provedbi