clanak False

TRIBUTE - Integrated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade

25.03.2021.

 
KORISNIK: Politehničko sveučilište Milano
PARTNERI: Grad Zagreb, Milano, Maribor, Ljubljana, Novi Sad, Sarajevo, Podgorica, Patras
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i IPA II
PROGRAM: INTERREG ADRION
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 24.760.800,00 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 21.043.901,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom TRIBUTE („inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgrade“) generalno se nastoji unaprijediti europska teritorijalna suradnja unutar Jadransko-jonske regije. U sklopu projekta primarno će se odgovoriti na izazove urbane mobilnosti, koji su nastali usporedno s razvojem tehnologije, socio-ekonomskim i demografskim promjenama u zemljama regije. Korištenjem inovativnih metoda i alata utvrdit će se integrirani Akcijski planovi što predstavljaju svojevrsnu podršku održivoj mobilnosti u sljedećih 8 gradova partnera na projektu: Milano (IT), Maribor (SL), Ljubljana (SL), Zagreb (HR), Patras (GR), Novi Sad (RS), Sarajevo (BiH) i Podgorica (CG). Identificiranjem te involviranjem ključnih dionika javnog, poduzetničkog i akademskog spektra, ali i samih građana, pronaći će se i testirati novoosmišljene solucije urbane mobilnosti kojima se promoviraju moderne navike i ponašanje putnika, kao i potrebe pojedinih gradova. 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Glavni cilj projekta jest poboljšanje gradskog prijevoza razvijanjem učinkovitijih prijevoznih usluga i prilagođenih rješenja. Pritom se, dakle ciljano nastoji identificirati inovativna rješenja za mobilnost, kojima se promiče javni prijevoz i aktivni načini putovanja te istovremeno reducira individualni prijevoz te posjedovanje automobila u gradovima Jadransko-jonske regije. Nadalje, projektom je obuhvaćeno i utvrđivanje vanjskih uvjeta i tehničkih zahtjeva, potrebnih za omogućavanje inkluzivne upotrebe održivih i inovativnih rješenja mobilnosti. U konačnici, predviđeno je sklapanje Sporazuma o zajedničkoj transnacionalnoj strategiji za održivu i inovativnu mobilnost u gradovima Jadransko-jonske regije. Primaran benefit za Grad Zagreb u sklopu projekta TRIBUTE jest povećanje kvalitete života građana temeljem sljedećih aktivnosti: analiza semafora i predlaganje rješenja u vidu razvoja metodologije za brojanje biciklista; instalacija opreme kojom bi se prioritizirao javni gradski prijevoz, kao i opreme za brojanje biciklista i tramvaja u prometu; razvoj adekvatnih tehnoloških rješenja upravljanja prometom na raskrižjima sporednih ulica, s fokusom na motorni promet i biciklističke staze; dodatno, razvoj mobilne aplikacije/platforme uz primjenu modernih informatičko-komunikacijskih tehnologija.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: euzg@zagreb.hr

Projekti u provedbi