clanak False

Regionalni centar kompetentnosti Faust - OPKK

20.05.2021.


 
KORISNIK: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
PARTNERI: Grad Zagreb i Industrijska strojarska škola
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 29.270.445,82 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 29.270.445,82 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 16. srpnja 2019. do 15. rujna 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
U okviru projekta provest će se unaprjeđenje prostorno-tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti Faust čime će se stvoriti preduvjeti za kvalitetno obavljanje svih funkcija i aktivnosti koje će centar provoditi u budućnosti. Infrastrukturni zahvati obuhvatit će sanaciju dijela ovojnice i nosive konstrukcije te unutarnju adaptaciju dijela školskog kompleksa u obuhvatu regionalnog centra kompetentnosti. Centar će se opremiti modernom i visokokvalitetnom opremom koja će, uz edukaciju djelatnika, biti od iznimne važnosti za provedbu obrazovnih programa prilagođenih tržištu rada što će rezultirati koristima za gospodarstvo kroz veću zapošljivost polaznika.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je unaprijediti i modernizirati strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj uz povećanje njegove relevantnosti kroz poboljšanje prostorno - tehničkih uvjeta i veću zapošljivost učenika. Posebni cilj projekta je unaprijediti infrastrukturne uvjete Regionalnog centra kompetentnosti Faust kako bi se podigla kvaliteta i regionalni učinak obrazovnih programa u području strojarstva uz povećanje suradnje s drugim sličnim centrima te osigurati opremanje centra visokokvalitetnom opremom koja će omogućiti stjecanje praktičnih i teorijskih vještina usklađenih s potrebama tržišta rada. 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Iva.Milardovic-Stimac@zagreb.hr
POVEZNICA: https://www.plavipartner.hr/hr/projekt/regionalni-centar-kompetentnosti-faust-26
 

Projekti u provedbi