clanak False

ZG Razvoj

30.04.2021.

KORISNIK: Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
FOND:Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS:   Tehnička pomoć
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 38.525.073,81HRK
EU SUFINANCIRANJE: 32.746.312,71 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. lipnja 2019. do 31. prosinca 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt će omogućiti adekvatno obavljanje aktivnosti Razvojne agencije Zagreb, koje su definirane Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, što će rezultirati pravovremenom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata, jačanju kapaciteta korisnika te informiranju potencijalnih korisnika EU fondova s područja Grada Zagreba o mogućnostima, postupcima i pravilima financiranja EU projekata.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom aktivnosti pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informativno – edukativnim mjerama za potencijalne korisnike EU fondova te edukativnim mjerama usmjerenim na jačanje kapaciteta Razvojne agencije Zagreb ostvarit će se ciljevi usmjereni na postizanje ravnomjernog razvoja na području Grada Zagreba.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: zeljka.kovacic@zagreb.hr
POVEZNICA:https://www.razvojnaagencijazagreb.hr/projekti/zg-razvoj

Projekti u provedbi