lista bez dat + 138714

Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizmaKORISNIK:
Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Tehnička pomoć
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  26.433.705,45 HRK    
EU SUFINANCIRANJE:  22.468.649,63 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 13. travnja 2017. do 31. prosinca 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Cilj Projekta jest uspostava posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja u Gradu Zagrebu unutar Ureda za programe i projekte Europske unije i provedba ITU mehanizma na području Urbane aglomeracije Zagreb u svrhu osiguranja učinkovite, namjenske i vremenski adekvatne provedbe delegiranih funkcija i ostalih aktivnosti i zadaća u postupku dodjele sredstava EU-a te u procesu praćenja realizacije i uspješnosti odabranih projekata.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest osigurati kapacitete Odjela za provedbu ITU mehanizma u Uredu za programe i projekte Europske unije, odnosno uspostavu sustava za provedbu ITU mehanizma, zapošljavanje, edukaciju i stručnu podršku u svrhu dodjele bespovratnih sredstava projektima urbanog razvoja na području Urbane aglomeracije Zagreb, što će pridonijeti rješavanju ekonomskih, ekoloških, društvenih i drugih izazova gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Zagreb.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: euzg@zagreb.hr

Projekti u provedbi