clanak False

Dan Osnovne škole Nad lipom

24.05.2013.


Uz prigodni program, i u veseloj atmosferi, danas je u prostorijama Osnovne škole Nad lipom proslavljen Dan škole, u sklopu kojega se i održala prigodna svečanost podizanja zelene eko zastave u povodu dobivanja brončane plakete i potvrđivanje statusa Međunarodne Eko-škole. Svečanosti je prisustvovao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je i podignuo zastavu.

Čestitam vam Dan škole i čestitam vam na visokom priznanju, brončanoj plaketi za djelovanje u programu međunarodnih Eko-škola. Također vam od srca vam čestitam na sedam najviših nagrada i priznanja koje ste dobili od 1999. do danas i to od Grada Zagreba, Županije i Ministarstva. Tim nagradama i priznanjima možete se svi ponositi u školi, ali i mi u Gradu Zagrebu! Hvala vam za sve blistave rezultate koje postižete u radu s učenicima kod kojih razvijate emocionalnu i socijalnu sigurnost, samopoštovanje i samopouzdanje, te vam želim još puno uspjeha u vašem radu!, rekao je gradonačelnik Bandić.

Ravnateljica škole Đurđica Ivančić, uz zahvalu svima koji im pomažu u radu, posebno se zahvalila gradonačelniku Bandiću, na njegovom, kako je naglasila, upornom zalaganju da Zagreb ima svoje mjesto u ekološko osviještenim gradovima Europe.

Također, hvala svim djelatnicima škole koji su zaslužni da stalno idemo naprijed i da podižemo kvalitetu rada, a najveća hvala ovim divnim učenicima na njihovom trudu i zalaganju, dodala je ravnateljica.

Inače, Međunarodne Eko-škole su posebni programi osmišljeni sa ciljem ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole. Svrha programa je izgraditi kod učenika pozitivan sustav vrijednosti u odnosu na potrebu očuvanja kvalitete okoliša te racionalno korištenje prirodnih izvora. Program je utemeljila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš koju je osnovalo Vijeće Europe s ciljem usmjeravanja, provođenja i nadziranja politike odgoja i obrazovanja za okoliš u državama Europske zajednice. Od lipnja 2001. Zaklada je iz europskih prerasla u šire, međunarodne okvire, pa su tako i njeni programi prerasli iz europskih u globalne programe. Ulogu nacionalnog koordinatora u Republici Hrvatskoj ima Pokret prijatelja prirode „Lijepa naša“, koji provodi ovaj program u skladu sa razrađenim međunarodnim smjernicama.

Osnovna škola „Nad lipom“ je po tradiciji odgojno-obrazovnog rada s učenicima s intelektualnim teškoćama u razvoju jedna od najstarijih škola u Republici Hrvatskoj i vrlo je aktivna u raznim ekološkim aktivnostima. Tako, između ostaloga, provode programe štednje vode - „Put kapljice vode“, zbrinjavanja otpada - „Otpad nije smeće“ i štednje energije - „Energiju štedimo - više vrijedimo“. Realizacija programa provodi se putem nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Obuhvaća edukaciju, različite radionice i praktičan rad učenika kojim se utječe na značaj čuvanja vode i energije te odlaganja i razvrstavanja otpada.


Gradske vijesti - 2013.