clanak False

Isplata novčane pomoći umirovljenicima Grada Zagreba

Danas je započela isplata novčane pomoći koju umirovljenicima daje Grad Zagreb za mjesec prosinac 2013.
19.12.2013.

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec prosinac 2013. isplaćivat će se preko tekućih računa Zagrebačke banke i Hrvatske pošte.


Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune pomoć će se isplatiti 19. prosinca 2013., a korisnicima koji pomoć primaju preko Hrvatske pošte isplata započinje u petak, 20. prosinca 2013.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu, moći će je podići u poštanskim uredima deset dana po obavijesti.


Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 13. srpnja 2012., pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji, prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima, prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
II. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
III. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći mjesečno, umirovljenici II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi Nova cesta 1.


Gradske vijesti - 2013.