clanak False

Prijem za predstavnike CEPAMET-a Medicinskog fakulteta u Zagrebu

23.05.2013.

Zaželivši im dobrodošlicu, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić primio je danas, u zgradi Gradske uprave, predstavnike Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CEPAMET), predvođene predstojnikom Centra Veljkom Đorđevićem, te dekana Akademije dramskih umjetnosti Bornu Baletića i prodekana Akademije likovnih umjetnosti Josipa Baće.

 


Gosti su gradonačelniku prezentirali dosadašnje djelovanje Centra, a poseban naglasak bio je na predstojećem, 1. međunarodnom kongresu medicine usmjerene prema čovjeku, koji će se održati od 7. do 10. studenog u Zagrebu, u organizaciji International College for the Person - centered medicine – međunarodne mreže više od stotinu krovnih medicinskih udruženja. Kako se moglo čuti od zamjenice predstojnika CEPAMET-a Marijane Braš, na nedavno održanoj konferenciji u Ženevi, odlučeno je da će se prvi kongres o ovoj inovativnoj vrsti medicine održati u Zagrebu, velikim dijelom zahvaljujući našem Andriji Štamparu, i njegovoj ulozi prilikom osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije. Na samom Kongresu sudjelovat će vodeći hrvatski i svjetski stručnjaci, studenti medicine, ali i udruge pacijenata iz cijelog svijeta, a sve s ciljem da se promijeni pristup prilikom liječenja pacijenata, odnosno da se liječenje usmjeri prema čovjeku, a ne prema dijagnozi.

 

Predstojnik CEPAMET-a Veljko Đorđević, dodao je i da je bol najčešći simptom bolesti, iako mu se ne posvećuje dovoljno pažnje. Slijedom toga, gradonačelniku je predstavljena grafička mapa Bol, izrađena u suradnji Medicinskog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti, a koja će svjetskoj zdravstvenoj javnosti biti predstavljena na zagrebačkom Kongresu. Također, u suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti, radi se na projektu međusobne edukacije studenata medicine i glume. Uz navedene akademije, projektu se priključila i Muzička akademija, što je, kako je rekao dekan Akademije dramskih umjetnosti, Borna Baletić, jedan od rijetkih svjetskih primjera ovako bliske suradnje Akademija jednog Sveučilišta.


Zagrebački gradonačelnik izrazio je zadovoljstvo ovom inicijativom, koja osim zdravstvenog, ima i širi, politički, te turističko - gospodarski značaj, te zato, naglasio je, 1. međunarodni kongres o medicini usmjerenoj prema čovjeku ima punu potporu Grada Zagreba.

 

Osim navedenih predstavnika CEPAMET-a, sastanku je prisustvovala i voditeljica fundusa Akademije likovnih umjetnosti Maja Zebec, dok su, uz gradonačelnika, sastanku nazočili zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Zvonimir Šostar, te posebni savjetnik gradonačelnika Zdravko Čokić.


Gradske vijesti - 2013.