clanak False

Znanstveni skup Zelenilo grada Zagreba

05.06.2013.

 

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti jutros je započeo dvodnevni znanstveni skup Zelenilo grada Zagreba. Organizatori skupa su HAZU-ovo Znanstveno vijeće za promet u suradnji sa Gradom, HGK, Holdingom i zagrebačkim fakultetima.

Nakon uvodne riječi akademika Zvonka Kusića, predsjednika HAZU-a, sudionike je pozdravio gradonačelnik Milan Bandić zahvalivši Akademiji na organiziranju ovog skupa na kojem će se razmotriti svi bitni aspekti zagrebačkog urbaniteta i zelenila, okoliša i zelenog razvoja: Zagreb ima privilegiju koju nema ni jedna metropola na svijetu, a to je da se „zelena pluća Grada“, naša Medvednica, sa četiri kraka, od Sesveta do Susedgrada- spušta u samo srce Grada.

U dva dana 40-ak autora izložit će referate u rasponu tema od zelenog oblikovanja grada na primjeru Zagreba i pejsažnih poteza sjevera Zagreba kao važnog turističkoga resursa, sve do utjecaja prometa na biljni svijet i urbani razvoj, te uloge gradskog željezničkog prometa u zaštiti zagrebačkog okoliša.


Gradske vijesti - 2013.