clanak False

Novi prostori za legalizaciju bespravnih građevina

Od danas građani poslove u vezi s legalizacijom bespravno sagrađenih objekata mogu obavljati i u upravnoj zgradi Velesajma.
22.11.2013.


Od danas građani poslove u vezi s legalizacijom bespravno sagrađenih objekata mogu obavljati i u upravnoj zgradi Zagrebačkog velesajma
, novim prostorima Ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet koje je jutros kratkim obilaskom otvorio gradonačelnik Milan Bandić. 

Ovo je korak prema realizaciji cilja, ništa nećemo prepustiti slučaju – rekao je gradonačelnik pozvavši sugrađane da donesu sve potrebne dokumente za legalizaciju, jer od ukupno pristiglih 92 tisuće zahtjeva, više od polovice predano je s nedostatnim ili čak bez dokumenata. Dodao je također da je iznos komunalnog doprinosa, kao što je najavljivao, smanjen za dva i pol puta, te da na Velesajmu radi 120 stručnih ljudi i to samo na legalizaciji bespravnih građevina. 

Gradonačelnik je naglasio i to da je zadovoljan što je nakon 12 godina zakonodavac prepoznao njegovu inicijativu koju je iznio na prvoj sjednici Poglavarstva održanoj u Kozari putevima. (Tonski zapis - Media servis)


Gradske vijesti - 2013.